En cada edición afamados científicos de Galicia e de toda a Península Ibérica achéganse a Ponteareas para ofrecer a todos os públicos conferencias relacionadas co seu estado de benestar conversando con todos e todas as asistentes e atendendo ás súas preguntas.

Conferencia do profesor Pedro Pablo Gallego

Doutor biólogo Pedro Pablo Gallego

Licenciado en Bioloxía, con Grao, pola Universidade de León con premio extraordinario de Licenciatura (1987).
Doutor en Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela (1992).
Na actualidade Catedrático do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Chan da Universidade de Vigo.
Investigación:
A súa investigación céntrase na Biotecnoloxía e Produción Sostible de plantas leñosas e mediciñais con interese terapéutico, citotóxico e quimio preventivo do cancro como é o Kalanchoe.
Ten participado en 28 proxectos de investigación, 17 contratos de I+D+i con entidades públicas e privadas; 8 infraestruturas e 7 axudas de investigación a grupos consolidados. É coautor de 100 publicacións, 80 delas internacionais de alto impacto, máis de 130 comunicacións a congresos.
Dirixiu 48 traballos académicos, entre os que destacan 12 Tese Doutoral.
Realizou estancias pre- e pos-doutorais nas universidades de Florida, Nottingham, Sheffield e Utrecht por un total de 38 meses e colabora con investigadores de numerosos países (EEUU, China, Italia, Francia, Portugal, Marrocos, Reino Unido, Turquía, etc..).
Gústalle moito viaxar, ensinar, divulgar e motivar á mocidade.
Practica ioga e paddel cando pode.
Defínese como un mozo de 57 anos, vital, inquieto, innovador, emprendedor, xeneroso, equitativo e cidadán do mundo.
Ah e ten Crohn!.
Experiencia en Xestión de Equipos:
Foi Decano da Facultade de Bioloxía 2004-2010.
Coordinador da Licenciatura (2003-2010) e do Grao en Bioloxía (2009-2012).
Coordinador do Master Interuniversitario de Biotecnoloxía Avanzada con Mención de Excelencia da Xunta de Galicia (2021).
Vicedecano do Colexio Oficial de Biólogos de Galicia (2021)
Actualmente é Responsable Nacional da Comisión de Universidades e Formación do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Biólogos (desde 2015).
É Presidente da Xunta de Profesores Docentes e Investigadores Funcionarios da Universidade de Vigo (desde 2015), en representación da Asociación Xeral de Profesores Titulares de Universidade, da cal foi Presidente desde 2002-2012.Conferencia da Doutora Arquitecta Patricia Muñiz Núñez

Doutora Arquitecta Patricia Muñiz Núñez

Patricia Muñiz Núñez, é Doutora Arquitecta con mención internacional pola Universidade da Coruña [Premio Extraordinario da UDC] coa tese: “VIVENDAS PREFABRICADAS EN PROCESOS DE ALOXAMENTO DE TRANSICIÓN PARA REFUXIADOS E DESPRAZADOS INTERNOS. Haití, Xapón, Siria_2010-2016”.

Foi profesora no College of Management (Israel) en 2013; no Tecnolóxico de Monterrey (México) 2014 e 2015; e actualmente é profesora asociada da Universidade da Coruña, onde imparte, entre outras materias, Hábitat Básico.

Pola sua labor como investigadora relacionada coa axuda humanitaria e a cooperación recibiu o premio COAG (Colexio de Arquitectos de Galicia) de Divulgación, Investigación e Deseño 2019 e o premio Manuel Castelo 2018 polas súas achegas na investigación académica e científica no ámbito da cooperación, a paz e o desenvolvemento humano. É membro do grupo de investigación Persoa-Ambiente da Universidade da Coruña desde 2019 e colaboradora do grupo de investigación Reciclaxe Urbana desde o 2013 da Universidade de Granada.

Hábitat Sóstíbel: Vivendas para refuxiados e desprazados internos”
O impacto das catástrofes naturais nos últimos anos aumentou considerablemente, agravado polo crecemento da poboación, a ocupación de áreas de risco, a destrución do medioambiente e os efectos do cambio climático; desencadeando un fluxo moi importante de desprazados.

Desde o 2008 unha persoa cada segundo viuse obrigada a deixar o seu fogar e o cambio climático podería empuxar a outros 100 millóns de persoas á pobreza nos próximos 10 anos.

Veremos como viven estas persoas desprazadas e cal é o noso labor como arquitectas para proporcionarlles un hábitat sostible.


Conferencia do profesor Juan Picos, director da Escola de Enxeñería Forestal

Director da Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo, Juan Picos

Enxeñeiro de Montes pola Universidade Politécnica de Madrid.
Doutor pola Universidade de Vigo. Programa “Enxeñería de Recursos Naturais e Medio Ambiente”.

ACTIVIDADE ACADEMICA E INVESTIGADORA
Director da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra da Universidade de Vigo desde 2017.
Profesor Contratado Doutor do Departamento de Enxeñería dos Recursos Naturais e Medio Ambiente da Universidade de Vigo na área de Enxeñería Agroforestal desde 2010. Anteriormente, entre 2000 e 2010, Profesor Asociado do mesmo departamento.
Entre 1997 e 2011 impartiu docencia en diversas institucións como a Escola Galega de Administración Pública, nas Universidades de Vigo, Santiago, A Coruña, Politécnica de Madrid, en cursos de posgrao, doutoramento, seminarios e cursos de formación 2008, 2009 e profesor invitado Erasmus + 2017 na Mendel University of Agriculture and Forestry en Brno (República Checa).
Desde 1998 participou en máis de 40 proxectos de I+D+i rexionais, nacionais e internacionais con financiamento público e privado. Autor de diversas publicacións docentes, científicas e de congresos no campo da Xestión Forestal Sostible, o Aproveitamento Forestal, a Economía Forestal ou a Tecnoloxía da Madeira.


OUTRA ACTIVIDADE PROFESIONAL

Entre 2002 e 2010. Director da Asociación Galega Monte Industria.
Anteriormente desenvolveu responsabilidades en diversas iniciativas asociativas relacionadas coa propiedade forestal e a produción e comercialización de madeira.
Experto convidado nas Comisións do Parlamento de Galicia sobre o Estatuto de Autonomía de Galicia (2005), Incendios Forestais (2006) e Estudo e análise de reformas de política forestal (2018).
Membro do Team of Specialists on Forest Sector Outlook Committee on Forests and
the Forest Industry de Economic Commission for Europe e European Forestry Commission de Nacións Unidas – FAO.
Experto do Focus Group on Sustainable Mobilisation of Forest Biomass ( EIPAGRI – DG Agri – Comisión Europea – 2016) e do Focus Group on Forest practices & climate change ( EIPAGRI – DG Agri – Comisión Europea – 2017


Conferencia do enxeñeiro técnico David Patiño

Enxeñeiro técnico industrial e profesor da Universidade de Vigo David Patiño

David Patiño Vilas é Enxeñeiro Técnico Industrial en Mecánica (UVigo 2003). Enxeñeiro Industrial (UVigo 2006). Doutor pola Universidade de Vigo en 2009. Profesor Titular de Universidade desde 2014. A súa
actividade docente comezou en 2007 e céntrase principalmente na Enxeñería Térmica e os Motores e Turbomáquinas Térmicos. Os seus intereses de investigación son a combustión de biomasa e outros sistemas de xeración térmica de baixa potencia así como a redución de emisións contaminantes nos mesmos.
É coautor de máis de 45 artigos JCR, máis de 40 contribucións a congresos nacionais e internacionais e participante en máis de 20 proxectos de investigación subvencionados e/ou en colaboración con
empresa.
Realizou estancias de investigación no estranxeiro en Edith Cowan University (Australia) e a Universidade de Ostrava (República Checa)
Dirixiu/ codirixindo máis de 40 Proxectos, Fin de Carreira, 30 Traballos Fin de Grao e 5 Traballos Fin de Máster.
Censor de revistas JCR (ATE, Fuel, Energy and Fuels…) e avaliador experto ANEP desde 2013. Goza de 2 sexenios de Investigación (2006- 2011, 2012-2017) e 2 quinquenios docentes (2009-2013, 2014-2018).
Actualmente é coordinador do Grao en Enxeñaría da Enerxía e subdirector de Infraestruturas e Asuntos Económicos da eME.

“A Biomasa como recurso enerxético”
As bondades e problemas (e como se atallan) do uso de biomasa como fonte enerxético. Faremos fincapé na importancia dese recurso para reducir a nosa dependencia externa e desenvolver a economía
especialmente no rural. Emprego en sistemas de combustión (caldeiras) domésticas e de maior potenciaO decano da Escola de Administración Públicas Enrique Varela

O profesor Enrique José Varela Álvarez co alumnado do IES do Barral


O físico Jorge Mira

O físico Jorge Mira na súa conferencia da Semana das Ciencias 2022

Jorge Mira Pérez (Baio, 1968) é físico e catedrático de electromagnetismo no departamento de física aplicada da Universidade de Santiago.

Autor de máis de 150 publicacións en liñas de investigación que van dende a física (algunhas delas en colaboración co Premio Nobel 2019 John Goodenough) a matemática e a enxeñaría, ata as ciencias da saúde, as ciencias sociais ou as humanidades. Finalista do Premio ‘Investigador Novel’ da Real Sociedad Española de Física, Premio da Real Academia Galega de Ciencias, Premio do Colexio Oficial de Físicos de España e Premio da Crítica Galicia – investigación.  

Foi Director do Departamento de Física Aplicada da USC, colaborador do Ministerio de Educación y Ciencia, director do Programa Conciencia (visitas de Premios Nobel  a Galicia) e director da colección de divulgación científica da editorial da USC. Membro do Consello da Cultura Galega e académico correspondente da Real Academia Galega. Membro da comisión de expertos do Goberno de España para a reforma da hora oficial. 

“Por que nos está a cambiar o clima?”
A ameaza do cambio climático ocupa xa un espazo relevante, tanto na axenda política como na do ser humano como especie. Constantemente aparecen novas sobre disfuncións do comportamento do clima pero, para entendelas correctamente, cómpre ter claros os fundamentos dos procesos que crean esas alteracións.

Nesta conferencia visualizaremos o pouco espazo que ocupa a atmosfera, os mecanismos que levan ao efecto invernadoiro e, sobre todo, intentaremos cuantificar algúns dos seus impactos máis relevantes sobre a Terra.A profesora da Escola de Forestais da Universidade de Vigo, Xana Álvarez

A profesora da Universidade de Vigo Xana Álvarez

Xana Álvarez Bermúdez, comezou a súa carreira investigadora no Grupo de Investigación AF4 (2008) da Escola de Enxeñería Forestal ( Uvigo). Na actualidade, segue formando parte do grupo de investigación onde desenvolve a súa carreira, participando en máis de 40 proxectos de investigación e contratos coa administración pública e empresas. Desenvolveu a súa carreira profesional nunha Spin- off da Uvigo ( GEODEM, S.L.) desde 2009 ata 2017. Formou parte do equipo docente dos 32 cursos de formación ambiental, ademais de desenvolver diferentes proxectos e contratos con empresas e o sector público. En 2014 comezou o seu labor docente no Departamento de Enxeñería de Recursos Naturais e Medio Ambiente (área de Enxeñería Agroforestal) con diferentes cargos docentes: profesora interina (2014-2015); profesora asociada (2015-17) e profesora axudante doutor (2017-actualidade).


Os últimos anos, a traxectoria investigadora centrouse na xestión de concas hidrográficas, enfocándose na caracterización dos seus compoñentes. Ao mesmo tempo, analizou os diferentes impactos que sofren os ecosistemas fluviais ( eutrofización, contaminación, diminución da biodiversidade, etc.). Realizou colaboracións internacionais coa Universidade de Trás-móntesvos- e Alto Douro (Portugal), a Universidade Adam Mickiewicz de Poznań (Polonia) e a Universidade de Friburgo (Alemaña). A través destas colaboracións, levouse a cabo unha investigación interdisciplinar proporcionando á candidata maiores coñecementos, realizando tarefas de coordinación e investigación, ademais de publicar algúns proxectos de investigación cun equipo internacional. Froito da aprendizaxe, a evolución e a ampliación de coautores noutras ramas do coñecemento, recentemente ampliou a súa liña de obtención de bioproductos a partir de especies invasoras ou residuos forestais para dar unha solución integral á xestión destes espazos. Os resultados destes traballos reflíctense en artigos científicos, é coautora de 39 traballos, dos cales 27 están en revistas indexadas en JCR (92% Q1+ Q2).


A solicitante considérase unha persoa activa, gústalle compaxinar a docencia, a investigación e o traballo profesional. Actualmente, grazas á súa participación en dúas Accións Cost, puido ampliar esta rede e xa xurdiron colaboracións moi frutíferas. Todo iso ofrece á candidata a posibilidade de seguir aprendendo, intercambiar experiencias con outros expertos e trasladar a maior innovación posible á súa docencia. Destaca a importancia dos equipos multidisciplinares para dar unha solución real aos problemas ambientais que debemos afrontar hoxe en día. Por iso, considera que a súa rede de colaboración debe seguir ampliándose neste sentido. @Teniendo en cuenta o ámbito de traballo do candidato, é importante que as diferentes disciplinas únanse para abordar os problemas que xorden debido ao cambio climático. Por iso, desexa traballar con equipos multidisciplinares, aprender das novas tecnoloxías e procesos para achegar solucións máis viables desde o punto de vista técnico e económico aos xestores da terra e os recursos.O enxeñeiro agrónomo Sergio Quiroga

O enxeñeiro agrónomo Sergio Quiroga

Fundador e CEO Ecocelta Galicia SL.
Nacido en Buenos Aires, fillo de emigrantes galegos, retorna a Galicia no ano 2001 e funda Ecocelta en novembro do ano 2003. Ecocelta é a primeira empresa agrobiotecnolóxica de Pontevedra, que produce abonos ecolóxicos certificados reciclando materias primas locais de orixe agrícola, mariño e gandeiro.
Graduado como Enxeñeiro Agrónomo en Buenos Aires, recentemente cursou o máster en xestión de aproveitamento de residuos e nestes momentos atópase desenvolvendo un doutoramento na Universidade de Coruña.


Ao longo da súa traxectoria como emprendedor, mantivo como filosofía propia e da empresa a continua innovación nos produtos e procesos sendo a día de hoxe Inventor de 3 patentes. Ademais, no ano 2007 creou o Departamento de I+D de Ecocelta, con máis de 15 proxectos no seu haber. Tamén participou como Divulgador científico en numerosas publicacións, congresos, etc.

“Ecocelta PYME innovadora: modelo de agroxestión”

Ecocelta é unha empresa local especializada na produción de biofertilizantes e a xestión agroambiental. O modelo de valorización de residuos da empresa baséase especialmente na utilización de sistemas biolóxicos como a compostaxe e vermicompostaje para converter a materia orgánica residual en biofertilizantes ecolóxicos.


A actividade de Ecocelta, pioneira en Galicia, está ligada á continua innovación nos seus produtos e servizos. Isto permitiu convertela nunha marca líder en Galicia en abonos orgánicos certificados e en servizos de xestión sostible con alto valor agronómico e baixo impacto ambiental e enerxético. No ano 2021 o seu traballo no ámbito do I+D+i obtivo o recoñecemento do Ministerio de Ciencia e Innovación que lle concedeu o selo de PEME INNOVADORA.


Desde os seus inicios, a empresa baseou o seu funcionamento nunha filosofía de Economía Circular e de aproveitamento de recursos da contorna. Ecocelta actua como o elo final da cadea de produción agroalimentaria e neste relatorio daranse a coñecer diferentes actividades que leva a cabo e que son exemplarizantes do seu papel na transformación de residuos e subproductos locais en fertilizantes ecolóxicos.Os emprendedores, empresarios e economista Pablo Moure e Fernando Castro

Pablo Moure e Fernando Castro xerentes de GALINSECT durante a súa conferencia na Semana das Ciencias 2022

GALINSECT

Granxa de insectos
Especializados na cría e comercialización de insectos para proporcionar unha fonte de alimentación rica en proteína, natural e de alta calidade.

Por que
As necesidades mundiais de proteína, tanto para consumo humano como animal, aumentan para abastecer a unha poboación máis numerosa. É momento de buscar alternativas sostibles para unha alimentación saudable e respectuosa co medio ambiente.

A resposta. Volver ás orixes
Os insectos sempre formaron parte da dieta natural de peixes e animais de granxa. Por tanto, son unha excelente alternativa aos pensos e compostos cos que actualmente se alimentan estes animais.

Onde
Priorizamos a economía de proximidade consumindo produtos locais. Situamos as nosas granxas de insectos en contornas rurais, afastados de contaminantes para crear o ambiente máis saudable.

O insecto. Tenebrio molitor
Seleccionado polo seu excelente perfil nutricional, rápido ciclo de vida e capacidade de reprodución. Destacado polo seu proceso de cría natural e de baixo impacto ambiental.

Gandería e piscicultura benefícianse da achega nutricional do insecto garantindo a calidade e trazabilidad dos seus produtos cara ao consumidor final.

O insecto criado de forma natural e libre de elementos químicos é unha fonte ideal de nutrientes para gandería e agricultura ecolóxicas, orgánicas e biodinámicas.

Os produtos derivados do insecto presentan propiedades naturais praguicidas e antifúngicas de gran interese para todo tipo de cultivosA Premio Nacional do Consello Económico e Social para Teses Doutorais e profesora da Universidade de Vigo, Pilar Piñeiro

A profesora Pilar Piñeiro na súa conferencia impartida ao CPI de Mondariz, ao IES Pedra da Auga e ao alumnado do centro ocupacional Juan María de Nigrán

PILAR PIÑEIRO GARCÍA
Licenciada en Ciencias Empresariais (1995) e en Ciencias Económicas (1997) pola Universidade de Santiago de Compostela. Doutora en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade de Vigo (2006). En 2007 obtivo o Premio Nacional do Consello Económico e Social para Teses Doutorais.


Foi Vicedecana de Planificación Académica e Organización Docente da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais desa universidade entre 2000 e 2007. É coautora de varios manuais de dirección de operacións e economía da empresa e autora do libro “A xestión ambiental e o seu impacto na competitividade. Un estudo nas empresas construtoras españolas” (2009).


Actualmente é Profesora Contratada Doutora no Departamento de Organización de Empresas e Marketing e coordina o “Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible” da Universidade de Vigo. Ademais, coordina o Programa de Mentoría por Pares do grao en Economía ( MEET-Eco) e imparte cursos de formación en comunicación.EDICIÓNS ANTERIORES

Dra. NOELIA ESTÉVEZ CALVAR
Noelia Estévez licenciouse en Ciencias do Mar pola Universidade de Vigo no 2006. Posteriormente, no 2008 finalizou un Máster Interuniversitario de Acuicultura en Barcelona e anos máis tarde, no 2013, doutorouse pola Universidade de Vigo desenvolvendo a súa tese doutoral no Instituto de Investigacións Mariñas – CSIC de Vigo. A súa tese doutoral, centrada no estudo da morte celular e desenvolvemento larvario en mexillón, foi galardoada co “Premio á investigación 2014” concedido pola Deputación de Pontevedra. Desde o 2007 traballou como investigadora e xestora de proxectos enfocados no sector mariño-marítimo a nivel rexional, nacional e europeo, grazas ao seu paso por institucións viguesas como o Centro Tecnolóxico do Mar – Fundación CETMAR e Instituto de Investigacións Mariñas – CSIC, ou entidades situadas no estranxeiro como o Istituto dei Scienze Marine – Consiglio Nazionale delle Ricerche (Xénova, Italia), Institute for Marine and Antarctic Studies ( Tasmania, Australia) e a Universität of Duisburg- Essen ( Essen, Alemaña). Tras o seu paso polo sector privado no 2017, en decembro de 2018 entrou a formar parte do Campus Internacional de Excelencia – Campus do Mar onde leva a coordinación e xestión de proxectos colaborativos e institucionais, organización de actividades de divulgación científica e eventos sectoriais centrados en ámbito mariño.


ELENA FALQUÉ LÓPEZ

Licenciada en Ciencias Químicas e en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos e doutora en Química.

É profesora titular da Universidade de Vigo, na área de Química Analítica, do Departamento de Química Analítica e dos Alimentos.

A súa docencia e investigación desenvólvese no Campus de Ourense.

A súa actividade investigadora centrouse no desenvolvemento e aplicación de métodos analíticos ou sensoriais para a análise de diversos compostos en diferentes matrices agroalimentarias (viños, auga, verduras, flores, algas, residuos agroalimentarios, etc.) para a súa caracterización, diferenciación segundo a orixe, optimización dos procesos de produción tecnolóxicos, garantía da súa calidade durante máis tempo, ou revalorización de residuos de biomasa ou agroalimentarios para obter extractos que se poden empregar noutros produtos alimenticios ou cosméticos.

É autora de 55 artigos científicos en revistas de alto impacto, 9 capítulos de libros e coeditora dun libro. Presentou na orde de 100 comunicacións (tipo oral ou póster) en congresos nacionais ou internacionais. Participou en 20 proxectos de investigación e dirixiu numerosos proxectos de fin de carreira ou de máster, así como tese ou tese.

MARÍA CONCEPCIÓN PÉREZ LAMELA

Ten unha licenciatura e doutora en farmacia. É profesora titular da Universidade de Vigo, na área de nutrición e bromatoloxía, do departamento de química analítica e alimentaria.

A súa docencia e investigación desenvólvese no Campus de Ourense. Publicou máis de 90 traballos (en diferentes libros, revistas e conferencias), algúns relacionados coa calidade sensorial das augas minerais. Dende o 2005 comeza a realizar actividades relacionadas coa degustación de augas minerais naturais. Recibiu e impartiu máis de 10 cursos sobre este tema, tanto a nivel internacional como nacional e rexional. Participou en máis de 25 proxectos de investigación (varios sobre a análise de contaminantes en alimentos e auga). Dirixiu numerosos proxectos de fin de carreira ou de máster, así como tese ou tese. Actualmente dirixe unha tese de doutoramento sobre calidade e xestión da auga.


MARÍA DOLORES SANGIAO, RODRIGO PORTO E ANDRÉS POSE

A profesora María Dolores Sangiao e os profesores Rodrigo Porto Andrés Pose do CIFP A Granxa de Ponteareas ensinaron ao profesora dos centros educativos de Ponteareas a planificar un horto escolar para acadar o éxito. Os pasos a seguir, como preparar o solo, as especies que deben elixirse e os beneficios e funcións de cada planta porque non hai… ningunha mala herba!!!

Seminario HORTOS ESCOLARES CIFP A GRANXA
Vídeo realizado polo alumnado do CIFP A Granxa e pola profesora María Dolores Sangiao no marco da V Semana das Ciencias de Ponteareas

PATRICIA PUGA

PATRICIA PUGA GÓMEZ, nada en Vigo pero afincada en Mondariz dende hai xa dezasete anos.
Actualmente combina unha vida sinxela de autosuficiencia no campo cos cursos e obradoiros que imparte en diferentes lugares para moi diversas idades. Cursos sobre plantas silvestres comestíbeis e mediciñais, cursos de cosmética natural, xogo libre na natureza, roteiros ….
Tamén coordina a horta silvestre ecolóxica nun centro educativo de Nigrán e traballa habitualmente con asociacións, centros educativos de diversos niveis e universidades.
Ademais participa no programa de Televisión de Galicia “Polo rego” como mestra silvestre e ten sido responsable de campamentos ou granxas escolares.